X برای ثبت نام لطفا وارد حساب کاربری تان شوید.

دفاع شخصی

مدت زمان: 150
از : 1398/04/01
تا : 1399/01/02
رده سنی: جوانان جنسیت: دختر
محوریت : ورزشی

تومان

مهلت باقی مانده:

248 روز

ورزش و جوانان (جعفرآباد)

ورزش و جوانان (جعفرآباد)

09128791951

محل برگزاری
دوره های مرتبط
دوره های این مجموعه