X برای ثبت نام لطفا وارد حساب کاربری تان شوید.

گلیم باف

مدت زمان: 5
از : 1397/06/24
تا : 1397/09/21
رده سنی: جوانان جنسیت: دختر
محوریت : دوره های آموزشی

14 تومان

مهلت باقی مانده:

پایان ثبت نام

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 انقلاب

مرکز آموزش فنی و حرفه ای شماره 3 انقلاب

37834808

خ انقلاب ک 41

محل برگزاری
دوره های مرتبط
دوره های این مجموعه