X برای ثبت نام لطفا وارد حساب کاربری تان شوید.

اردو

مدت زمان: 32
از : 1397/04/23
تا : 1397/04/03
رده سنی: نوجوانان جنسیت: دختر
محوریت : برنامه های قرآنی

تومان

مهلت باقی مانده:

پایان ثبت نام

کمیته امداد امام خمینی(ره) اداره پردیسان

کمیته امداد امام خمینی(ره) اداره پردیسان

09166606979

برگزاری اردوی 4 روزه به استان البرز که بصورت آموزشی جهت دختران مقطع متوسطه و مادران برگزار گردید و در این دوره مباحث احکام ، سبک زندگی ، مها<

محل برگزاری
دوره های مرتبط
دوره های این مجموعه