X برای ثبت نام لطفا وارد حساب کاربری تان شوید.

اردوی زیارتی و آموزشی

مدت زمان: 60
از : 1397/05/02
تا : 1397/05/07
رده سنی: نوجوانان جنسیت: پسر
محوریت : فرهنگی

تومان

مهلت باقی مانده:

پایان ثبت نام

کمیته امداد امام خمینی(ره) اداره پردیسان

کمیته امداد امام خمینی(ره) اداره پردیسان

09166606979

برگزاری اردوی آموزشی و زیارتی جهت 25 نفر از دانش آموزان تحت حمایت به مشهد مقدس به مدت یک هفته که در این ایام برنامه های آموزشی ، فرهنگی و ورزش

محل برگزاری
دوره های مرتبط
دوره های این مجموعه