X برای ثبت نام لطفا وارد حساب کاربری تان شوید.

تجوید قرآن

مدت زمان: 24
از : 1396/04/01
تا : 1396/06/31
رده سنی: نوجوانان جنسیت: پسر
محوریت : برنامه های قرآنی

تومان

مهلت باقی مانده:

پایان ثبت نام

آموزش و پرورش (ناحیه یک)

آموزش و پرورش (ناحیه یک)

37714191

55 متری عمار یاسر کوچه 43

دارالقرآن امام علی ( ع) آماده برگزاری کلاسهای تجوید قرآن با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان می باشد.

محل برگزاری
دوره های مرتبط
دوره های این مجموعه