X برای ثبت نام لطفا وارد حساب کاربری تان شوید.

قرآن

مدت زمان: 30
از : 1396/04/08
تا : 1396/06/08
رده سنی: نوجوانان جنسیت: پسر
محوریت : برنامه های قرآنی

10,000 تومان

مهلت باقی مانده:

پایان ثبت نام

آموزش و پرورش(کهک)

آموزش و پرورش(کهک)

34223494

دارالقرآن ملاصدرا

محل برگزاری
دوره های مرتبط
دوره های این مجموعه