X برای ثبت نام لطفا وارد حساب کاربری تان شوید.

کارگاه لوح گلی 2

مدت زمان: 2
از : 1397/05/18
تا : 1397/06/18
رده سنی: نوجوانان جنسیت: هر دو
محوریت : هنری

0 تومان

مهلت باقی مانده:

پایان ثبت نام

الزهرا (س)

الزهرا (س)

38817150

در ابتدای جلسه توضیحاتی در مورد قلمو و رنگ و ترکیب رنگ بیان شد و بچه ها با استفاده از رنگ و قلمو لوحهای ساخته شده در جلسه قبل  خود

محل برگزاری
دوره های مرتبط
دوره های این مجموعه