X برای ثبت نام لطفا وارد حساب کاربری تان شوید.

کارگاه لوح گلی 1

مدت زمان: 2
از : 1397/05/11
تا : 1397/05/11
رده سنی: نوجوانان جنسیت: هر دو
محوریت : هنری

تومان

مهلت باقی مانده:

پایان ثبت نام

الزهرا (س)

الزهرا (س)

38817150

در ابتدای کلاس توضیحاتی راجع به ساخت گل بیان کرد. در ادامه به هر کدام از بچه ها با توجه به لوحی که میخواستند بسازند گل داده شد و مربی از بچه ه

محل برگزاری
دوره های مرتبط
دوره های این مجموعه