X برای ثبت نام لطفا وارد حساب کاربری تان شوید.

معرفی کتاب

مدت زمان: 1
از : 1397/06/19
تا : 1397/06/19
رده سنی: نوجوانان جنسیت: هر دو
محوریت : فرهنگی

0 تومان

مهلت باقی مانده:

پایان ثبت نام

الزهرا (س)

الزهرا (س)

38817150

در این برنامه کتاب های کودک و نوجوان مطالعه شده توسط اعضا معرفی خواهند شد

محل برگزاری
دوره های مرتبط
دوره های این مجموعه