X برای ثبت نام لطفا وارد حساب کاربری تان شوید.

کمک های اولیه و فوریتهای پزشکی

مدت زمان: 56
از : 1398/04/01
تا : 1398/12/29
رده سنی: جوانان جنسیت: هر دو
محوریت : دوره های آموزشی

2,800,000 تومان

مهلت باقی مانده:

214 روز

جهاد دانشگاهی

جهاد دانشگاهی

02537748632

محل برگزاری
دوره های مرتبط
دوره های این مجموعه