X برای ثبت نام لطفا وارد حساب کاربری تان شوید.

امداد و کمکهای اولیه

مدت زمان: 32
از : 1396/01/16
تا : 1396/02/20
رده سنی: جوانان جنسیت: هر دو
محوریت : دوره های آموزشی

ر,ی,گ,ن تومان

مهلت باقی مانده:

پایان ثبت نام

مرکز امور جوانان واحد خواهران

مرکز امور جوانان واحد خواهران

02537702811

02537702811

محل برگزاری
دوره های مرتبط
دوره های این مجموعه