X برای ثبت نام لطفا وارد حساب کاربری تان شوید.

سرمه دوزی

مدت زمان: 7
از : 1396/04/25
تا : 1396/05/20
رده سنی: جوانان جنسیت: دختر
محوریت : دوره های آموزشی

50,000 تومان

مهلت باقی مانده:

پایان ثبت نام

کانون فرهنگی اجتماعی بانوان(کوثر)

کانون فرهنگی اجتماعی بانوان(کوثر)

36564748

با اعطای مدرک از فنی حرفه ای با ش 09197456525 میتوانید تماس بگیریداین در 3 ترم برگزار میشود

محل برگزاری
دوره های مرتبط
دوره های این مجموعه