X برای ثبت نام لطفا وارد حساب کاربری تان شوید.

اردویی اردوگاه 15 خرداد

مدت زمان: 8
از : 1396/04/01
تا : 1396/06/31
رده سنی: نوجوانان جنسیت: هر دو
محوریت : گردشگری

تومان

مهلت باقی مانده:

پایان ثبت نام

اداره کل آموزش و پرورش

اداره کل آموزش و پرورش

09121533153

جاده قدیم اصفهان روبروی بوستان غدیر اردوگاه دانش آموزی 15 خرداد

برگزاری اردوهای یک روزه با هدف غنی سازی اوقات فراغت  دانش آموزان

محل برگزاری
دوره های مرتبط
دوره های این مجموعه