X برای ثبت نام لطفا وارد حساب کاربری تان شوید.

سالن ورزشی امجدی 1

مدت زمان: 24
از : 1396/03/01
تا : 1396/03/31
رده سنی: نوجوانان جنسیت: هر دو
محوریت : ورزشی

تومان

مهلت باقی مانده:

پایان ثبت نام

آموزش و پرورش(تربیت بدنی)

آموزش و پرورش(تربیت بدنی)

37734431

دوره های ورزشی

برگزاری دوره آموزشی بسکتبال در ساللن ورزشی امجدی با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان

محل برگزاری
دوره های مرتبط
دوره های این مجموعه