X برای ثبت نام لطفا وارد حساب کاربری تان شوید.

شنا استخر فرهنگیان

مدت زمان: 24
از : 1396/04/01
تا : 1396/06/31
رده سنی: نوجوانان جنسیت: هر دو
محوریت : ورزشی

تومان

مهلت باقی مانده:

پایان ثبت نام

آموزش و پرورش(تربیت بدنی)

آموزش و پرورش(تربیت بدنی)

37502242

آموزشی شنا مقدماتی

استخر فرهنگیان آماده برگزاری کلاس های آموزش شنا با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان می باشد.

محل برگزاری
دوره های مرتبط
دوره های این مجموعه