X برای ثبت نام لطفا وارد حساب کاربری تان شوید.

کلاس های ورزشی ام کلثوم

مدت زمان: 24
از : 1396/04/01
تا : 1396/06/31
رده سنی: نوجوانان جنسیت: دختر
محوریت : ورزشی

تومان

مهلت باقی مانده:

پایان ثبت نام

آموزش و پرورش(تربیت بدنی)

آموزش و پرورش(تربیت بدنی)

32889949

برگزاری کلاس های ورزشی

سالن ورزشی ام کلثوم آماده برگزاری کلاسهای ورزشی با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان می باشد.

محل برگزاری
دوره های مرتبط
دوره های این مجموعه