X برای ثبت نام لطفا وارد حساب کاربری تان شوید.

کلاسهای ورزشی سالن جدا

مدت زمان: 24
از : 1396/04/01
تا : 1396/06/31
رده سنی: نوجوانان جنسیت: پسر
محوریت : ورزشی

تومان

مهلت باقی مانده:

پایان ثبت نام

آموزش و پرورش (ناحیه یک)

آموزش و پرورش (ناحیه یک)

37841290

میدان بسیج جنب دبیرستان جدا

سالن ورزشی جدا آماده برگزاری کلاسهای ورزشی با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان می باشد.

محل برگزاری
دوره های مرتبط
دوره های این مجموعه