X برای ثبت نام لطفا وارد حساب کاربری تان شوید.

ورزشی هدایتی 2

مدت زمان: 24
از : 1396/04/01
تا : 1396/06/31
رده سنی: نوجوانان جنسیت: پسر
محوریت : ورزشی

تومان

مهلت باقی مانده:

پایان ثبت نام

آموزش و پرورش (ناحیه یک)

آموزش و پرورش (ناحیه یک)

37222777

گلزار جنب فروشگاه بسیجیان

سالن ورزشی هدایتی آماده برگزاری کلاسهای ورزشی با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان می باشد.

محل برگزاری
دوره های مرتبط
دوره های این مجموعه