X برای ثبت نام لطفا وارد حساب کاربری تان شوید.

کلاسهای ورزشی سالن مکتبی

مدت زمان: 24
از : 1396/04/01
تا : 1396/06/31
رده سنی: نوجوانان جنسیت: دختر
محوریت : ورزشی

تومان

مهلت باقی مانده:

پایان ثبت نام

آموزش و پرورش (ناحیه یک)

آموزش و پرورش (ناحیه یک)

37505506

باجک خیابان بیطرفان

سالن ورزشی مکتبی آماده برگزاری کلاسهای ورزشی با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان می باشد.

محل برگزاری
دوره های مرتبط
دوره های این مجموعه