X برای ثبت نام لطفا وارد حساب کاربری تان شوید.

طراحی و نقاشی

مدت زمان: 24
از : 1396/04/01
تا : 1396/06/31
رده سنی: نوجوانان جنسیت: دختر
محوریت : فرهنگی

تومان

مهلت باقی مانده:

پایان ثبت نام

آموزش و پرورش (ناحیه یک)

آموزش و پرورش (ناحیه یک)

37505505

باجک - فرهنگیان میدان ساعت کانون شهید فهمیده

کانون فرهنگی تربیتی شهید فهمیده آماده برگزاری کلاسهای طراحی و نقاشی  با هدف غنی سازی اوقات فراغت دانش آموزان می باشد.

محل برگزاری
دوره های مرتبط
دوره های این مجموعه