جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

638

تعداد دوره ها:

4026

تعداد ثبت نام ها:

33

تعداد کاربران:

222
دوره ها

فوتسال

مدت زمان: 30 20,000 تومان
از: 1396/04/08 تا: 1396/06/08

فوتسال

مدت زمان: 30 20,000 تومان
از: 1396/04/08 تا: 1396/06/08
سوارکاری

سوارکاری

مدت زمان: 50 20,000 تومان
از: 1396/03/17 تا: 1396/07/01

سالن ورزشی امجدی 1

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/03/01 تا: 1396/03/31

شنا استخر فرهنگیان

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

سالن ورزشی فرزانگان

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

کلاس های ورزشی ام کلثوم

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

کلاس های ورزشی فاتحی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

آموزش فوتبال زمین چمن امام صادق (ع)

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31