جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

640

تعداد دوره ها:

3814

تعداد ثبت نام ها:

29

تعداد کاربران:

204
دوره ها

کلاس رایانه

مدت زمان: 10 01,000 تومان
از: 1396/03/08 تا: 1396/03/08

رایانه

مدت زمان: 20 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/05/31

فرهنگی و هنری

مدت زمان: 10-12 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/05/31

icdl2

مدت زمان: 7 50,000 تومان
از: 1396/04/25 تا: 1396/12/20

icdl1

مدت زمان: 10 70,000 تومان
از: 1396/04/25 تا: 1396/12/20

برگزاری کارگاه icdL1

مدت زمان: 40 تومان
از: 1397/01/29 تا: 1397/02/31

برگزاری کارگاه icdL2

مدت زمان: 30 تومان
از: 1397/01/20 تا: 1397/02/20

کامپیوتر

مدت زمان: 12 تومان
از: 1397/04/01 تا: 1397/06/31

رباتیک

مدت زمان: 12 تومان
از: 1397/03/30 تا: 1397/03/30