جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

624

تعداد دوره ها:

3017

تعداد ثبت نام ها:

25

تعداد کاربران:

118
دوره ها

اردو

مدت زمان: 10 20,000 تومان
از: 1396/03/08 تا: 1396/12/08

کلاس طراحی

مدت زمان: 20 10,000 تومان
از: 1396/04/08 تا: 1396/06/08
پیشگیری از اسیبهای اجتماعی

پیشگیری از اسیبهای اجتماعی

مدت زمان: 16 1,000,0 ,و,م,ن تومان
از: 1396/03/17 تا: 1396/07/01

نمایش فیلم سینما تربیت

مدت زمان: 2 تومان
از: 1396/03/21 تا: 1396/03/21

فرهنگی هنری کانون شهید بهشتی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

طراحی و نقاشی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

فرهنگی و هنری

مدت زمان: 30 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/05/31

فرهنگی و هنری

مدت زمان: 30 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/05/31

جشن اطعام نیازمندان

مدت زمان: 9 تومان
از: 1396/01/24 تا: 1396/01/27