جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

638

تعداد دوره ها:

4026

تعداد ثبت نام ها:

33

تعداد کاربران:

222
دوره ها

اردو

مدت زمان: 8 20,000 تومان
از: 1396/03/08 تا: 1396/12/08

اردویی اردوگاه ملاصدرا

مدت زمان: 8 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

اردویی اردوگاه 15 خرداد

مدت زمان: 8 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

اردوی تفریحی دانشجویان

مدت زمان: 15 تومان
از: 1396/02/05 تا: 1396/02/05

اردوی تفریحی گردشگری پاسنگان

مدت زمان: 48 تومان
از: 1396/02/18 تا: 1396/02/20

اردوهای یکروزه کانون سعیدی

مدت زمان: 36 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

اردوی بنیاد علوی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

اردوی زیارت اولی ها به مشهد مقدس

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

اردوهای تفریحی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1397/03/29 تا: 1397/06/30