جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

640

تعداد دوره ها:

3814

تعداد ثبت نام ها:

29

تعداد کاربران:

204
دوره ها

حرم و نماز جمعه

مدت زمان: 30 تومان
از: 1397/01/01 تا: 1398/01/02

اردوی مسجد مقدس جمکران

مدت زمان: 48 تومان
از: 1397/01/01 تا: 1397/12/04

کوه خضر نبی

مدت زمان: 10 تومان
از: 1397/04/04 تا: 1397/06/04

اردوی شمال ، اصفهان

مدت زمان: 72 تومان
از: 1397/04/04 تا: 1397/06/04

اردوی مسجد مقدس جمکران

مدت زمان: 30 تومان
از: 1397/01/04 تا: 1397/12/04

اردو

مدت زمان: 100 تومان
از: 1397/05/16 تا: 1397/05/24

اردوی مرقد امام

مدت زمان: 9 تومان
از: 1397/11/18 تا: 1397/11/18

بدرقه جوانان به مناطق سیل زده

مدت زمان: 2 تومان
از: 1398/01/21 تا: 1398/01/21