جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

638

تعداد دوره ها:

4026

تعداد ثبت نام ها:

33

تعداد کاربران:

222
دوره ها

کلاس ریاضی

مدت زمان: 10 10,000 تومان
از: 1396/03/08 تا: 1396/05/08

ریاضی

مدت زمان: 30 20,000 تومان
از: 1396/03/08 تا: 1396/04/08

امداد و کمکهای اولیه

مدت زمان: 32 ر,ی,گ,ن تومان
از: 1396/01/16 تا: 1396/02/20
کلاس اموزشی زبان

کلاس اموزشی زبان

مدت زمان: 60 20,000 تومان
از: 1396/03/17 تا: 1396/07/01

امداد و کمکهای اولیه

مدت زمان: 32 ر,ی,گ,ن تومان
از: 1396/01/21 تا: 1396/02/18

داروشناسی مقدماتی

مدت زمان: 60 تومان
از: 1396/01/21 تا: 1396/02/24

داروشناسی مقدماتی

مدت زمان: 60 تومان
از: 1396/02/16 تا: 1396/03/17

آموزش مقدماتی تئاتر(دوره اول)

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/02/26 تا: 1396/04/27

داروشناسی تکمیلی

مدت زمان: 60 تومان
از: 1396/02/27 تا: 1396/03/31