جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

638

تعداد دوره ها:

4026

تعداد ثبت نام ها:

33

تعداد کاربران:

222
دوره ها

تکواندو کانون امام خمینی

مدت زمان: 36 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/03/22

آموزش خوشنویسی

مدت زمان: 4 تومان
از: 1396/04/10 تا: 1396/06/15

حفظ قرآن کانون امام خمینی

مدت زمان: 36 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/03/22

تفسیر قرآن کانون خمینی

مدت زمان: 36 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/03/22

تجوید قرآن کانون امام خمینی

مدت زمان: 36 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/03/22

قرائت قرآن کانون امام خمینی

مدت زمان: 36 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/03/22

نهج البلاغه کانون امام خمینی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/03/22

قرآنی

مدت زمان: 20 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/05/31

نمایش کانون امام خمینی

مدت زمان: 36 تومان
از: 1396/03/22 تا: 1396/03/22