جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

638

تعداد دوره ها:

4026

تعداد ثبت نام ها:

33

تعداد کاربران:

222
دوره ها

داروشناسی تکمیلی

مدت زمان: 60 تومان
از: 1396/02/27 تا: 1396/03/31

داروشناسی تکمیلی

مدت زمان: 60 تومان
از: 1396/01/19 تا: 1396/02/24

خیاطی مقدماتی

مدت زمان: 114 تومان
از: 1396/02/23 تا: 1396/05/23

خیاطی مقدماتی

مدت زمان: 114 تومان
از: 1396/02/02 تا: 1396/05/02

آموزش مقدماتی تئاتر(دوره دوم)

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/02/26 تا: 1396/04/27

آموزش تکمیلی بازیگری تئاتر(دوره اول)

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/05/03 تا: 1396/07/04

آموزش پیشرفته بازیگری تئائر(دوره اول)

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/07/11 تا: 1396/03/20

فیلمنامه نویسی مقدماتی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/06/04 تا: 1396/09/04

کارگاه تخصصی طنز نویسی

مدت زمان: 33 تومان
از: 1396/02/27 تا: 1396/12/25