جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

638

تعداد دوره ها:

4026

تعداد ثبت نام ها:

33

تعداد کاربران:

222
دوره ها

پاکسازی محیط زیست(روز محیط زیست)

مدت زمان: 2 تومان
از: 1396/03/16 تا: 1396/03/16

پاکسازی مکان عمومی (روز محیط زیست)

مدت زمان: 1 تومان
از: 1396/03/17 تا: 1396/03/17

جشن میلاد امام حسن (ع)

مدت زمان: 2 تومان
از: 1396/03/25 تا: 1396/03/25

جشن میلاد امام حسن(ع)

مدت زمان: 2 تومان
از: 1396/03/21 تا: 1396/03/21

جشنواره محیط زیست بوستان علوی(نقاشی روی صورت)

مدت زمان: 3 تومان
از: 1396/03/17 تا: 1396/03/17

مهارت های نوجوانی

مدت زمان: 10 ر,ی,گ,ن تومان
از: 1396/03/25 تا: 1396/03/25

مهارت های نوجوانی

مدت زمان: 10 تومان
از: 1397/04/24 تا: 1397/03/25

مدت زمان: 10 تومان
از: 1396/03/25 تا: 1396/03/25

خلاقیت خانه علوم و فنون

مدت زمان: 12 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31