جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

635

تعداد دوره ها:

3613

تعداد ثبت نام ها:

27

تعداد کاربران:

158
دوره ها

اموزش خیاطی

مدت زمان: 4 تومان
از: 1396/04/10 تا: 1396/06/15

سوگواری امام علی(ع)

مدت زمان: 1 تومان
از: 1396/03/24 تا: 1396/03/24

آموزش روخوانی و روان خوانی

مدت زمان: 4 تومان
از: 1396/04/10 تا: 1396/06/15

سوگواری امام علی(ع)

مدت زمان: 2 تومان
از: 1396/03/25 تا: 1396/03/25

آموزش تجوید قرآن کریم

مدت زمان: 4 تومان
از: 1396/04/10 تا: 1396/06/15

آموزش گلدوزی

مدت زمان: 4 تومان
از: 1396/04/10 تا: 1396/06/15

شرکت در مسابقات نقاشی(آشتی و دوستی)

مدت زمان: 2 تومان
از: 1396/01/01 تا: 1396/01/01

آموزش نقاشی

مدت زمان: 4 تومان
از: 1396/04/10 تا: 1396/06/15

حضور ئر اکیپ های نوروزی

مدت زمان: 3 تومان
از: 1396/03/03 تا: 1396/03/03