جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

625

تعداد دوره ها:

3017

تعداد ثبت نام ها:

25

تعداد کاربران:

120
دوره ها

کمک های اولیه و فوریتهای پزشکی

مدت زمان: 56 2,000,000 تومان
از: 1397/06/26 تا: 1397/12/29

هفته ازدواج

مدت زمان: 40 0 تومان
از: 1397/05/22 تا: 1397/05/31