جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

638

تعداد دوره ها:

4026

تعداد ثبت نام ها:

33

تعداد کاربران:

222
دوره ها

پخش کردن کیسه های زباله در روز طبیعت

مدت زمان: 3 تومان
از: 1396/03/13 تا: 1396/03/13

آموزش نقاشی

مدت زمان: 4 تومان
از: 1396/04/10 تا: 1396/06/15

جشن مبعث پیامبر اکرم (ص)

مدت زمان: 2 تومان
از: 1396/02/06 تا: 1396/02/06

طرح ابتکاری(مالیات اب)

مدت زمان: 2 تومان
از: 1396/02/06 تا: 1396/02/06

آموزش روخوانی و روان خوانی

مدت زمان: 4 تومان
از: 1396/04/10 تا: 1396/06/15

جشن اعیاد شعبانیه

مدت زمان: 2 تومان
از: 1396/02/12 تا: 1396/02/12

آموزش تجوید قرآن کریم

مدت زمان: 4 تومان
از: 1396/04/10 تا: 1396/06/15