جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

638

تعداد دوره ها:

4026

تعداد ثبت نام ها:

33

تعداد کاربران:

222
دوره ها

کارگاه نقد شعر بانوان

مدت زمان: 80 تومان
از: 1396/02/03 تا: 1396/12/20

مبانی شعر

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/13 تا: 1396/03/20

داستان نویسی مقدماتی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/06/08 تا: 1396/09/08

عکاسی دیجیتالی مقدماتی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/05/10 تا: 1396/08/10

نمایشنامه نویسی مقدماتی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/03/03 تا: 1396/06/17

اردویی اردوگاه ملاصدرا

مدت زمان: 8 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

اردویی اردوگاه 15 خرداد

مدت زمان: 8 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

نمایش فیلم سینما تربیت

مدت زمان: 2 تومان
از: 1396/03/21 تا: 1396/03/21

آموزش رباتیک خانه علوم و فنون

مدت زمان: 12 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31