جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

638

تعداد دوره ها:

4026

تعداد ثبت نام ها:

33

تعداد کاربران:

222
دوره ها

دوره آموزشی کانون

مدت زمان: 4 تومان
از: 1397/11/20 تا: 1397/11/20

حسابدار صنعتی درجه 2

مدت زمان: 138 2,580,000 تومان
از: 1397/10/15 تا: 1397/12/11

کاربر icdl

مدت زمان: 130 3,500,000 تومان
از: 1397/09/29 تا: 1397/12/16

حسابدار عمومی مقدماتی

مدت زمان: 132 2,860,000 تومان
از: 1397/10/08 تا: 1397/12/27

ترمیک مکالمه زبان انگلیسی

مدت زمان: 40 1,500,000 تومان
از: 1397/12/01 تا: 1397/12/29

ترمیک مکالمه زبان انگلیسی

مدت زمان: 27 1,300,000 تومان
از: 1397/12/01 تا: 1398/12/01

ترمیک مکالمه زبان انگلیسی

مدت زمان: 24 1,100,000 تومان
از: 1397/12/01 تا: 1398/12/01

ترمیک مکالمه زبان غیر انگلیسی

مدت زمان: 40 1,800,000 تومان
از: 1397/12/01 تا: 1398/12/01

دوره IELTS ,TOEFL

مدت زمان: 80 7,500,000 تومان
از: 1397/12/01 تا: 1398/12/01