جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

638

تعداد دوره ها:

4026

تعداد ثبت نام ها:

33

تعداد کاربران:

222
دوره ها

روز زن

مدت زمان: 4 تومان
از: 1398/01/18 تا: 1398/01/18

برگزاری مسابقه کتابخوانی آیینه فضائل

مدت زمان: 2 تومان
از: 1398/01/18 تا: 1398/01/18

برگزاری دوره مستعدین اشتغال

مدت زمان: 10 تومان
از: 1398/01/18 تا: 1398/01/18

مستعدین اشتغال

مدت زمان: 10 تومان
از: 1398/01/18 تا: 1398/01/18

تربیت موسس مهد کودک

مدت زمان: 34 2,380,000 تومان
از: 1398/06/05 تا: 1398/12/29

تربیت مدیر مهد کودک

مدت زمان: 116 4,323,000 تومان
از: 1398/03/20 تا: 1398/12/29

تربیت مربی مهد کودک

مدت زمان: 120 3,375,000 تومان
از: 1398/03/20 تا: 1398/12/29

تند خوانی

مدت زمان: 24 1,500,000 تومان
از: 1398/03/25 تا: 1398/12/29

عکاسی مقدماتی

مدت زمان: 24 2,500,000 تومان
از: 1398/03/20 تا: 1398/12/29