جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

635

تعداد دوره ها:

3613

تعداد ثبت نام ها:

28

تعداد کاربران:

166
دوره ها

روز زن

مدت زمان: 4 تومان
از: 1398/01/18 تا: 1398/01/18

برگزاری مسابقه کتابخوانی آیینه فضائل

مدت زمان: 2 تومان
از: 1398/01/18 تا: 1398/01/18

برگزاری دوره مستعدین اشتغال

مدت زمان: 10 تومان
از: 1398/01/18 تا: 1398/01/18

مستعدین اشتغال

مدت زمان: 10 تومان
از: 1398/01/18 تا: 1398/01/18