جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

638

تعداد دوره ها:

4026

تعداد ثبت نام ها:

33

تعداد کاربران:

222
دوره ها

قالیبافی

مدت زمان: 5 50,000 تومان
از: 1396/04/20 تا: 1396/06/30

رطراحی روی پارچه - چرم

مدت زمان: 6 50,000 تومان
از: 1396/04/25 تا: 1396/05/30

خلاقیت علمی

مدت زمان: 15 تومان
از: 1396/05/18 تا: 1396/06/18

فتوشاپ

مدت زمان: 10 100,000 تومان
از: 1396/04/25 تا: 1396/12/20

خیاطی

مدت زمان: 10 50,000 تومان
از: 1396/04/20 تا: 1396/12/20

icdl2

مدت زمان: 7 50,000 تومان
از: 1396/04/25 تا: 1396/12/20

icdl1

مدت زمان: 10 70,000 تومان
از: 1396/04/25 تا: 1396/12/20

سرمه دوزی

مدت زمان: 7 50,000 تومان
از: 1396/04/25 تا: 1396/05/20

خوشنویسی

مدت زمان: 8 40,000 تومان
از: 1396/04/25 تا: 1396/05/20