جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

625

تعداد دوره ها:

3017

تعداد ثبت نام ها:

25

تعداد کاربران:

137
دوره ها

زبان عربی و انکلیسی

مدت زمان: 8 50,000 تومان
از: 1396/04/25 تا: 1396/05/20

کاردستی

مدت زمان: 1 تومان
از: 1396/04/20 تا: 1396/06/20

بحث آزاد

مدت زمان: 90 تومان
از: 1396/04/21 تا: 1396/06/21

بافتنی مقدماتی و پیشرفته

مدت زمان: 15 120,000 تومان
از: 1396/04/25 تا: 1396/05/25

بافتنی مقدماتی و پیشرفته

مدت زمان: 20 120,000 تومان
از: 1396/04/03 تا: 1396/05/30

رطراحی روی پارچه - چرم

مدت زمان: 8 50,000 تومان
از: 1396/05/01 تا: 1396/05/25

ورزشی

مدت زمان: 10 25,000 تومان
از: 1396/04/25 تا: 1396/05/25

کارگاهای اموزشی

مدت زمان: 3 10,000 تومان
از: 1396/04/10 تا: 1396/04/10

فوتبال

مدت زمان: 90 30,000 تومان
از: 1397/03/27 تا: 1397/06/27