جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

625

تعداد دوره ها:

3017

تعداد ثبت نام ها:

25

تعداد کاربران:

120
دوره ها

سالن ورزشی امجدی 1

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/03/01 تا: 1396/03/31

شنا استخر فرهنگیان

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

سالن ورزشی فرزانگان

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

کلاس های ورزشی ام کلثوم

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

کلاس های ورزشی فاتحی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

آموزش فوتبال زمین چمن امام صادق (ع)

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

کلاس های ورزشی سالن نمازیخواه

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

کلاس های ورزشی مجتمع شهید بیطرفان

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

کلاسهای ورزشی سالن فاتحی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31