جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

635

تعداد دوره ها:

3609

تعداد ثبت نام ها:

27

تعداد کاربران:

146
دوره ها

ورزشی ثامن

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

کلاسهای ورزشی سالن مکتبی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

قرآنی دارالقران نور

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

قرانی دارالقران اصغریه

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1397/01/02

فرهنگی هنری کانون شهید بهشتی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

طراحی و نقاشی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

طراحی و نقاشی

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

صوت و لحن دارالقران امام علی (ع)

مدت زمان: 24 تومان
از: 1396/04/01 تا: 1396/06/31

آموزش فوتسال

مدت زمان: 4 10,000 تومان
از: 1396/04/10 تا: 1396/06/15