جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

638

تعداد دوره ها:

4026

تعداد ثبت نام ها:

33

تعداد کاربران:

222
دوره ها

فوتبال

مدت زمان: 12 تومان
از: 1397/03/30 تا: 1397/03/30

خیاطی

مدت زمان: 12 تومان
از: 1397/03/30 تا: 1397/03/30

میناکاری و کا ر روی مس

مدت زمان: 10 50,000 تومان
از: 1397/04/10 تا: 1397/04/30

طراحی رنگ و روغن

مدت زمان: 8 60 تومان
از: 1397/04/05 تا: 1397/04/30

قران

مدت زمان: 12 تومان
از: 1397/03/30 تا: 1397/03/30

زبان انگلیسی

مدت زمان: 12 تومان
از: 1397/04/01 تا: 1397/06/31

نقاشی کودکان

مدت زمان: 10 25,000 تومان
از: 1397/04/03 تا: 1397/04/30

کامپیوتر

مدت زمان: 12 تومان
از: 1397/04/01 تا: 1397/06/31

مداحی

مدت زمان: 12 تومان
از: 1397/04/01 تا: 1397/06/31