جنسیت

پسر
دختر

رده سنی

بزرگسالان
جوانان
نوجوانان
کودکان

محوریت برنامه

منطقه

نام مجموعه

تعداد مجموعه ها:

635

تعداد دوره ها:

3613

تعداد ثبت نام ها:

27

تعداد کاربران:

158
دوره ها

آموزش اسکیت

مدت زمان: 100 70,000 تومان
از: 1397/03/30 تا: 1397/03/30

آموزش اسکیت

مدت زمان: 100 70,000 تومان
از: 1397/03/30 تا: 1397/03/30

آموزش اسکواش

مدت زمان: 100 50,000 تومان
از: 1397/03/30 تا: 1397/03/30

آموزش بدمینتون

مدت زمان: 100 50,000 تومان
از: 1397/03/30 تا: 1397/03/30

بسکتبال

مدت زمان: 100 50,000 تومان
از: 1397/03/30 تا: 1397/03/30

آموزش بوکس

مدت زمان: 100 50,000 تومان
از: 1397/03/30 تا: 1397/03/30

آموزش پینگ پنگ

مدت زمان: 100 50,000 تومان
از: 1397/03/30 تا: 1397/03/30

آموزش تیروکمان

مدت زمان: 100 50,000 تومان
از: 1397/03/30 تا: 1397/03/30

آموزش تکواندو

مدت زمان: 100 50,000 تومان
از: 1397/03/30 تا: 1397/03/30