کمیته امداد امام خمینی(ره) اداره پردیسان

کمیته امداد امام خمینی(ره) اداره پردیسان

درباره مجموعه

برنامه های این پایگاه مختص افراد تحت حمایت کمیته امداد امام خمینی(ره)می باشد.

دوره های مجموعه
تعداد دوره ها: 18
نام دوره #

وضعیت