ورزش و جوانان (جعفرآباد)

ورزش و جوانان (جعفرآباد)

درباره مجموعه

ورزش و جوانان بخش جعفرآباد قم

دوره های مجموعه
تعداد دوره ها: 21
نام دوره #

وضعیت

  2
 • کشتی
 • 247 روز ( در حال ثبت نام )
  9
 • کشتی
 • 248 روز ( در حال ثبت نام )
  20
 • ووشو
 • 248 روز ( در حال ثبت نام )
  21
 • ووشو
 • 56 روز ( در حال ثبت نام )