اردوگاه دانش آموزی 15 خرداد

اردوگاه دانش آموزی 15 خرداد

شماره تماس 09121533153 

آقای نیکدل رئیس اردوگاه 15 خرداد 

درباره مجموعه

اردوگاه دانش آموزی 15 خرداد قم واقع در جاده قدیم اصفهان بالاتر از پردیسان روبروی بوستان غدیر آماده پذیرایی از اردوهای دانش آموزی می باشد. 

دوره های مجموعه
تعداد دوره ها: 5
نام دوره #

وضعیت