برگزاری کارگاه مشترک آموزشی توانمندسازی در حوزه سلامت و رشد نوجوانان و جوانان با همت وزارت ورزش و نمایندگان یونیسف